(0271) 3667 297 (Online từ 07h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật) Đăng nhập   |   Đăng ký
Hướng dẫn mua hàng online

Hướng dẫn mua hàng online

Bước 1Chọn sản phẩm

   
Untitled-2.jpg

Bước 2Chọn mua sản phẩm

Untitled-1.jpg

Bước 3Thanh toán đơn hàng

* Chọn thanh toán:

Untitled-3.jpg
* Nhập thông tin khách hàng:
Untitled-4-(1).jpg
* Cập nhật địa chỉ khách hàng:
Untitled-6-(1).jpg
* Chọn hình thức thanh toán:
Untitled-1-(2).jpg

* Kết thúc đặt hàng nhấn nút "Thanh toán":
Untitled-7.jpg